محیص

سخن را چون نمی نویسم در من می ماند، و هر لحظه مرا روی دگر می دهد

محیص

سخن را چون نمی نویسم در من می ماند، و هر لحظه مرا روی دگر می دهد

پس آدم از پروردگارش کلمه هایی را آموخت، سپس خداوند به سوی او نظر کرد.
بقره 37.

محیص در ادبیات عرب به معنای گریز است و توضیح مختصر وبلاگ، از مقالات شمس تبریزی وام گرفته شده است.

اگر دنبال ِ متن هایِ شسته رفته یِ ادبی هستید، وبلاگِ شخصی ِ شخصِ نادرستی را انتخاب کرده ید.

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

گاه

چون عودِ بر آتش

دلِ تنگ‌م

می‌سوخت.

در فیلمِ هجدهِ مردادِ نودوپنج

بازیگرِ نقشِ مکمّلِ زنی بودم

-زنی که جان نداشت-

که کارگردان‌ش

خالقِ اصغرِ فرهادی بود.


+دیگر هیچ‌وقت آن آدم قبل نمی‌شوم، آن آدمی که موقع دیدن امثالِ لانتوری، تلخی، اثری بر ذوق‌ش داشت. طشتِ بزرگی شده‌ام، پر از سم، تلخی طشت‌م را بزرگ‌تر می‌کند، کام‌م را تلخ نه. اما یک‌بار دیگر، دست مریزاد به درمیشیان و حواس‌ش، که هست به دردهای مردم زمانه.

"کوهم اگر؛

چه کنم با غمِ تو؟"