محیص

سخن را چون نمی نویسم در من می ماند، و هر لحظه مرا روی دگر می دهد

محیص

سخن را چون نمی نویسم در من می ماند، و هر لحظه مرا روی دگر می دهد

پس آدم از پروردگارش کلمه هایی را آموخت، سپس خداوند به سوی او نظر کرد.
بقره 37.

محیص در ادبیات عرب به معنای گریز است و توضیح مختصر وبلاگ، از مقالات شمس تبریزی وام گرفته شده است.

اگر دنبال ِ متن هایِ شسته رفته یِ ادبی هستید، وبلاگِ شخصی ِ شخصِ نادرستی را انتخاب کرده ید.

نوجوان که بودم، خیلی می نوشتم. در فصل ِ گذار به جوانی، نوشتن از سرم افتاد. همین باعث شد، هم نگاه ِ جزئی نگر به دنیا را از دست بدهم، و هم خلوت ِ لازم برای واکاوی ِ خود. بماند که هیچ آرشیو ِ معناداری از روند ِ زندگی ِ این چند سال، مثل ِ آرشیوی که از نوجوانی م به جا مانده و رد پای ِ هر قدم  رشد و افول در آن قابل ِ مشاهده است، باقی نمانده است. برای همین تصمیم گرفتم دوباره ملزم شوم به نوشتن.
درباره م اگر بخواهید بیشتر بدانید، در دهه ی ِ سوم ِ زندگی هستم، و عجیب، گم شده.